Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

dreamboat
3367 259e 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
2086 1ceb 500
Reposted frompunisher punisher viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9440 3012
Reposted fromvampiric vampiric vialogorea logorea
dreamboat
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 16 2017

7440 6f17

Beat the Dad

Reposted frommyry myry viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
7368 8d7d 500
144p vs 1080p
Reposted fromsommteck sommteck viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

August 07 2017

dreamboat
1034 22a0 500
Tatry

August 04 2017

dreamboat
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
dreamboat
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
dreamboat
(...) nie wolno zbytnio zamykać się w sobie, bo można stać się zupełnie nieczułym. Serce nasze zmienia się wówczas w sopel lodu, człowiek w żywego trupa i życie traci cały smak.
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
dreamboat
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
3113 dabc 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii vialogorea logorea
dreamboat
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMerlinka Merlinka
dreamboat
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMerlinka Merlinka

July 30 2017

dreamboat
6313 9a1b 500
Reposted fromatoman atoman viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
dreamboat
2451 7e06 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiamor miamor
dreamboat
4592 007b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl