Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

dreamboat
2846 d4ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 03 2017

dreamboat
dreamboat
7539 e72e 500
Reposted fromtichga tichga viaseeyouinthehell seeyouinthehell
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viagwiazdeczka gwiazdeczka
dreamboat
Reposted fromchich chich viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

April 28 2017

dreamboat
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
9298 8a57
Reposted fromverronique verronique viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
0231 3dea
dreamboat
6802 2c9f
Reposted fromnyaako nyaako viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
2837 2547 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3824 2db3 500
dreamboat
Reposted frompl pl viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
2281 7132 500
dreamboat
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4360 5e6c

Goals

Reposted frommyry myry viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
Bądź moją walentynką już na zawsze. Zdziadziejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatoriów. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja Ci będę zakładał aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy jeździć na pyrkon robić cosplaye rodzynek. Bić się na laski jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować karmniki dla ptaków. Będziemy największymi fejmami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula 3 grosze tańsza. Takiej miłości chcę. Kropka. 
— Mój wspaniały
Reposted fromlittlefool littlefool viaMerlinka Merlinka
dreamboat
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaMerlinka Merlinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl