Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

dreamboat
3680 f394
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamiamor miamor

March 05 2018

February 27 2018

dreamboat
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahimym himym
dreamboat
3656 8473
Reposted fromdelain delain viayourheartbeat yourheartbeat
dreamboat
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viayourheartbeat yourheartbeat
dreamboat
4126 20c5 500
Reposted fromtfu tfu vialogorea logorea
4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

February 25 2018

dreamboat
5543 9123
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan vialogorea logorea

February 21 2018

dreamboat
Reposted fromgruetze gruetze viaLirael Lirael
dreamboat
4300 9154
Reposted fromkarahippie karahippie viamakingmovies makingmovies
dreamboat
Reposted fromewelina ewelina viaLirael Lirael
dreamboat
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
dreamboat
No tak, chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

February 18 2018

February 17 2018

dreamboat
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek
dreamboat
Reposted fromFlau Flau viakrainakredek krainakredek
dreamboat
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong
dreamboat
dreamboat
1394 5c21 500
dreamboat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl