Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

dreamboat
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
dreamboat
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
6806 5fb7 500
Reposted fromsosna sosna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4135 a40a
4829 1f77

Time Cat

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
Jest tyle ciepła  W twym głosie - miła  Że nawet lodowiec  Z torbami byś puściła  Jest tyle wiary  W twej duszy - droga  Że Ocean Spokojny  Boso przejść byś mogła  Jest tyle żaru  W twych słowach - piękna  Że ogień z ogniska  Dałby ci się opętać  Jest tyle światła  W twych śladach - mroczna  Że po krach lodowych  Też do mnie byś doszła  Jest tyle czułości  W twych gestach - urocza  Że z każdej naszej chwili  Musi coś pozostać  Jest tyle mądrości  W twym serdecznym palcu  Że kwiaty pokojowe  Nie pozwolą zasnąć  Jest tyle miłości  W twym sercu - mała  Że późny listopad  W lipiec byś zamieniała  Jest tyle błękitu  W twoich oczach - jasna  Że pójdę za tobą  Aż na koniec świata  Że pójdę za tobą Aż na koniec świata
— SDM ;)
Reposted frommadadream madadream viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
dreamboat
6491 8b80
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
2223 e4a8
Reposted fromdatfeel datfeel viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
1320 9adc
Reposted frommyname myname viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

October 09 2017

dreamboat
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaseeyouinthehell seeyouinthehell
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viaseeyouinthehell seeyouinthehell
dreamboat
Reposted fromFlau Flau viaseeyouinthehell seeyouinthehell
7197 529d 500

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viaeffigy effigy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl