Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

dreamboat
Reposted fromgruetze gruetze viaLirael Lirael
dreamboat
4300 9154
Reposted fromkarahippie karahippie viamakingmovies makingmovies
dreamboat
Reposted fromewelina ewelina viaLirael Lirael
dreamboat
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
dreamboat
No tak, chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

February 18 2018

February 17 2018

dreamboat
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek
dreamboat
Reposted fromFlau Flau viakrainakredek krainakredek
dreamboat
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong
dreamboat
dreamboat
1394 5c21 500
dreamboat
dreamboat
0819 dd43 500
Reposted frompiehus piehus viaseeyouinthehell seeyouinthehell
dreamboat
Reposted frombluuu bluuu viaLirael Lirael
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaLirael Lirael

February 14 2018

dreamboat
dreamboat
6519 797f
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
dreamboat
dreamboat
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
dreamboat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl