Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

dreamboat
4331 d635
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
8129 ec8c
i bet you are 
Reposted fromsaiwala saiwala viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
Moja mama kiedyś powiedziała, że w naszym życiu są tacy ludzie, których spotykamy za wcześnie lub za późno. Śmiałam się z tego, ale teraz widzę, że miała rację. Pozostaje tylko żałować, że czas ułożył się na waszą niekorzyść.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
dreamboat
7874 bbe0
Reposted fromMrHobbes MrHobbes viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
Reposted fromporsche porsche viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
8891 19f4
#shameless
Reposted fromhysterie hysterie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
dreamboat
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— jednocześnie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
dreamboat
3207 6c33
Reposted fromennomane ennomane viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2423 7cf3 500
dreamboat
7657 a1a1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

August 25 2016

dreamboat
dreamboat
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
7966 76d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dreamboat
7674 719a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dreamboat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl