Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

dreamboat
Småland, Sweden

October 21 2018

dreamboat

September 25 2018

dreamboat
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viagwiazdeczka gwiazdeczka
1897 ef87 500
Reposted fromturquoise turquoise viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialogorea logorea
dreamboat
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo vialogorea logorea
dreamboat
5281 eff4 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialogorea logorea
dreamboat

August 05 2018

dreamboat
7640 11c4
Reposted frompunisher punisher vialogorea logorea
0061 fd53
Reposted fromidiod idiod vialogorea logorea
dreamboat
Reposted fromgruetze gruetze vialogorea logorea
dreamboat
7543 31a9
Reposted fromlenka024 lenka024 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
9001 6248 500
Reposted fromsobol sobol vialogorea logorea

July 15 2018

dreamboat
2539 04ef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialogorea logorea
dreamboat
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 11 2018

dreamboat
1708 3582
Reposted fromipo ipo viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
0025 46b4
Reposted fromRowena Rowena viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 09 2018

dreamboat
dreamboat
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 03 2018

dreamboat
Stoisz więc. W poczekalni pełnej odrzuconych uczuć, nieodbytych rozmów, porów skóry, która tęskni za czułością, za nim.
http://jaorbita.pl/2018/05/wszystkie-lasice-swiata/
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl