Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2019

dreamboat
6841 a27b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

April 28 2019

dreamboat
9134 9f91 500
Reposted fromkatsiu katsiu viawszystkodupa wszystkodupa
dreamboat
dreamboat
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viakoloryzacja koloryzacja
dreamboat
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianeupsh neupsh

April 27 2019

dreamboat
9251 db8e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazie zie
dreamboat
Reposted frombluuu bluuu viaolewka olewka
dreamboat
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaMerlinka Merlinka
dreamboat
3142 59f3
Reposted fromshpeelman97 shpeelman97 viaMerlinka Merlinka
dreamboat
4882 66d8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMerlinka Merlinka
dreamboat
dreamboat
dreamboat
dreamboat
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolewka olewka
dreamboat
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viaolewka olewka
dreamboat
0105 c3fe 500
Reposted frompunisher punisher viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 29 2019

dreamboat
3142 59f3
Reposted fromshpeelman97 shpeelman97 viaMerlinka Merlinka

March 11 2019

dreamboat
7510 bb39 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMerlinka Merlinka
dreamboat
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMerlinka Merlinka
dreamboat
1354 86d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl