Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

dreamboat
7640 11c4
Reposted frompunisher punisher vialogorea logorea
0061 fd53
Reposted fromidiod idiod vialogorea logorea
dreamboat
Reposted fromgruetze gruetze vialogorea logorea
dreamboat
7543 31a9
Reposted fromlenka024 lenka024 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
9001 6248 500
Reposted fromsobol sobol vialogorea logorea

July 15 2018

dreamboat
2539 04ef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialogorea logorea
dreamboat
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 11 2018

dreamboat
1708 3582
Reposted fromipo ipo viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
0025 46b4
Reposted fromRowena Rowena viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 09 2018

dreamboat
dreamboat
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 03 2018

dreamboat
Stoisz więc. W poczekalni pełnej odrzuconych uczuć, nieodbytych rozmów, porów skóry, która tęskni za czułością, za nim.
http://jaorbita.pl/2018/05/wszystkie-lasice-swiata/
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
dreamboat
Dużo łatwiej jest kochać i tęsknić. Dużo łatwiej jest kochać i czegoś nie mieć. Niż kochać i to stracić. Niż poradzić sobie ze stratą. Dużo łatwiej jest uciec niż kochać i się rozczarować. Niż poradzić sobie z zawiedzionymi uczuciami. Z ogromem oczekiwań. Z odrzuceniem.
http://jaorbita.pl/2018/05/wszystkie-lasice-swiata/
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
dreamboat
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 28 2018

dreamboat

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
dreamboat
Inaczej się śpi kiedy mamy komu powiedzieć dzień dobry i dobranoc.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
dreamboat

Niektórzy z nas przechodzą przez życie jak cienie. (...) Chcą tylko przeżyć i nie wdawać się w konflikty. Ale nie wiedzą, że potem ciągną to za sobą. Wszystkie słowa, których nie wypowiedzieli, ludzi, których słuchali się jak psy.

— Justyna Kopińska - Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

June 24 2018

6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamojenastroje mojenastroje

June 13 2018

dreamboat
7805 5092 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dreamboat
7382 3935 500
Reposted frompwg pwg vialogorea logorea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl