Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

dreamboat
Reposted fromgruetze gruetze viaolewka olewka
dreamboat
Reposted fromSardion Sardion viaolewka olewka
dreamboat
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaolewka olewka
dreamboat
Siedziała w taki sposób, że kawałek jej ramienia napierał na kawałek jego ramienia. I nagle poczuł, że w tych kilku centymetrach kwadratowych mieści się cały sens wszechświata
— Nathan Hill - "Niksy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolewka olewka
dreamboat
5338 03e4
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaolewka olewka
dreamboat
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique viaolewka olewka
dreamboat
1771 8e0f 500
Reposted fromgosand gosand viaolewka olewka
dreamboat
7314 7090 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolewka olewka
dreamboat
Reposted fromFlau Flau viaolewka olewka
dreamboat
4281 5517 500
Reposted fromoll oll viaolewka olewka
dreamboat
8815 9fb9 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaMerlinka Merlinka
dreamboat

January 31 2019

dreamboat
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMagoryan Magoryan
dreamboat
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaPoranny Poranny
dreamboat
1799 5a7f 500
Reposted fromarumhc arumhc viahash hash
dreamboat
4633 a0d2 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viahash hash
dreamboat
1592 d8e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMagoryan Magoryan
dreamboat
9072 efbc 500
Reposted fromTriforce Triforce viaMagoryan Magoryan
dreamboat

November 05 2018

dreamboat
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio vialogorea logorea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl